– Nabór na bezpłatne szkolenie komputerowe

PZEiR „ Koło w Strzelcach” nawiązuje współpracę z HN Partners (z siedzibą w Łodzi) mającą na celu ułatwić mieszkańcom Gminy Strzelce udział w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, finansowanych z środków unijnych. Są to szkolenia prowadzące do uzyskania certyfikatu ECCC na poziomie A lub B. Szkolenie trwa 120 godzin.

Zajęcia kończą się egzaminem ECCC na poziomie A lub B (poziom grupy ustalany jest na podstawie testu diagnostycznego przeprowadzonego jeszcze przed rozpoczęciem zajęć). Uczestnicy zajęć otrzymują materiały szkoleniowe i podręcznik oraz korzystają ze sprzętu organizatora.
Uczestnikami szkoleń mogą zostać:
– osoby po 25 roku życia (nie ma górnej granicy, więc zapraszamy także seniorów, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych)
– zamieszkujące obszary wiejskie województwa łódzkiego, w szczególności Gminę Strzelce
– osoby o najniższych kwalifikacjach
– szczególnie zapraszamy do Projektu osoby z niepełnosprawnościami i pozostające bez zatrudnienia
Uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w szkoleniu.
Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 10 grudnia, a rozpoczęcie kursu planowane jest w nowym roku. Szczegółowych informacji udziela Prezes „Koła w Strzelcach”, Pani Marianna Oleczek tel. 692 346 006.
Back to top