– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3 – Gmina Strzelce otrzymała dotację celową na zakup książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego, zakup  książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo  w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wykaz placówek objętych  wsparciem finansowym w roku 2021  w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach uzyskała wsparcie finansowe w ramach programu

  • Kwota dofinansowania: 9 600,00 zł
  • Wkład własny Gminy Strzelce: 2 400,00 zł

Gminne Przedszkole w Strzelcach

  • Kwota dofinansowania: 2 400,00 zł
  • Wkład własny Gminy Strzelce: 600,00

Back to top