– Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2030) Powiat Kutnowski informuje, iż uruchomił punkty świadczące przedmiotowe usługi.

 

Back to top