– Promocja folkloru

3 sierpnia 2019 roku zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki” uczestniczyły w prezentacjach konkursowych „Zaskocz nas… na ludowo” w Rowach, których głównym organizatorem było Centrum Kultury Gminy Ustka. Organizatorzy przeglądu zapewnili uczestnikom atrakcyjne nagrody i okolicznościowe dyplomy, a jego głównym celem była prezentacja twórczości     i działalności artystycznej osób z terenów wiejskich.

Wykonane przez zespół „Strzelce” (kier. Ewa Karbowska) utwory: „Sieje się”, „W polu lipieńka”, „Wcoraj desc podoł”, „Szukałam Jasieńka” i „Bije mama” oraz przez zespół „Klonowianki”      (kier. Tadeusz Sobczyk): „Na kujawach”, „Jedzie Janek jedzie”, „Stoi grusza w polu”, „Nie siadaj, nie gadaj” i „W moim ogródeczku” zostały nagrodzone gromkimi  brawami przez licznie zgromadzoną publiczność.

W ostatnim czasie reprezentanci folkloru naszej gminy wystąpili także podczas Biesiady Rodzinnej „Na ludową nutę” w Śleszynie, a tą wspaniałą imprezę przygotowało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Back to top