– Przegląd Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2017”

Ponad pięciuset wykonawców z całej Polski wzięło udział w XII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Biesiadnej  „Kozienice 2017”, który odbył się 28 września w Kozienickim Domu Kultury. Głównym organizatorem tej imprezy było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej – Sekcja Artystyczna Klub Seniora „Relaks”, przy współudziale Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Nadrzędnym celem Przeglądu było umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych      i muzycznych osób 50+ oraz integracja zespołów śpiewających piosenkę biesiadną, ludową  i Klubów Seniora z terenu całego kraju.

Wśród seniorów udanie zaprezentowały się zespoły śpiewacze: „Strzelce” i „Klonowianki”,       które po raz kolejny promowały kulturalny wizerunek swojej gminy i powiatu kutnowskiego.

Back to top