– Przyznanie dotacji na zadanie pn. ” Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce w 2021 roku.”

Back to top