– Strzelecki folklor w Kutnie i Żychlinie

16 października Zarząd Koła Miejsko-Powiatowego Stowarzyszenia Diabetyków w Kutnie zorganizował spotkanie, które odbyło się z okazji Światowego Dnia Cukrzycy. W części artystycznej tej uroczystości wspaniale zaprezentowały się zespoły śpiewacze „Strzelce”  i „Klonowianki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach, a w ich repertuarze znalazły się liczne pieśni i przyśpiewki ludowe.

Reprezentanci kultury ludowej naszej gminy wystąpili również w listopadzie w Żychlińskim Domu Kultury, gdzie odbył się VI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora, a jego głównym celem było stworzenie amatorskim zespołom, duetom i solistom możliwości konfrontacji twórczości artystycznej.

Podczas Przeglądu oprócz naszych zespołów wystąpił w kategorii solistów Tadeusz Sobczyk – kierownik zespołu śpiewaczego „Klonowianki”, a wszyscy przedstawiciele kultury ludowej naszego regionu otrzymali gromkie oklaski od licznie zgromadzonej publiczności.

Back to top