– Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do  Szkoły Podstawowej w Strzelcach  w ramach projektu „NIE TYLKO DLA ORŁÓW – kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. dostawy z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 08 kwietnia 2019r. w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej:  marek.tybura@gminastrzelce.eu lub sekretariat@gminastrzelce.eu

2) w formie pisemnej: w sekretariacie Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.

Załączniki:

Załącznik nr 5.1 – Rozeznanie rynku_szacunek.ZP.271.2.2019

Załącznik nr 9.1.Opis przedmiotu zamówienia_dostawa.ZP.272.2.2019

Back to top