Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i rolników

Zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników. Od roku 1993 KRUS organizuje w czasie wakacji również turnusy rehabilitacyjne  dla dzieci rolników. Powyższe formy świadczeń zdrowotnych realizowane są nieodpłatnie.
Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie niepełnosprawności lub jejograniczenie. Świadczenie przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania
do odbycia rehabilitacji. Wniosek, wraz z wynikami odpowiednich badań diagnostycznych,
należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Placówce Terenowej lub Oddziale
Regionalnym KRUS.

Back to top