– Z wizytą w Krośniewicach

Zespoły śpiewacze: „Strzelce” i „Klonowianki” uczestniczyły w III Przeglądzie Chórów Seniora, Kapel Ludowych i Podwórkowych „MUZYKOWANIE U SCHYŁKU LATA”, który został zorganizowany 27 sierpnia 2016 roku przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  w Krośniewicach.

Reprezentanci folkloru z Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach zaprezentowali się w tej udanej imprezie wśród wielu innych wykonawców, a jednym z podstawowych celów Przeglądu było stworzenie amatorskim grupom możliwości konfrontacji twórczości artystycznej.

Back to top