– Zdalna szkoła plus – dodatkowe 45 tys. złotych na laptopy dla uczniów

Po raz drugi, nasza gmina otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkoły podstawowej. Tym razem udało się zakupić 21 laptopów za kwotę 45 tys. złotych w ramach programu „Zdalna szkoła+”.

1 kwietnia br. ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła”. Projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umożliwił samorządom aplikowanie o zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w celu prowadzenia zdalnych lekcji. Dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z grantu Gmina Strzelce zakupiła 21 laptopów  dla szkoły podstawowej, o czym pisaliśmy w artykule „Komputery dla uczniów”.

Kolejna możliwość, z której skorzystała gmina pojawiła się w połowie maja, kiedy to ruszył kolejny program. Tym razem „Zdalna szkoła+”. Budżet programu to 180 milionów złotych.  Na apel ministerstwa odpowiedzi były błyskawiczne, jednym słowem „akcja-reakcja”. Zgodnie z informacją ministerstwa podaną 16 czerwca br., wnioski złożyło ponad 2000 spośród 2477 gmin, a kwota jaka została wypłacona przekroczyła 40 milionów złotych.

Z informacji przekazanych Ministerstwu przez Kuratoria Oświaty, podczas nauki na odległość, wielu uczniów, nie przystąpiło do tej formy nauczana, w związku z brakiem możliwości technicznych. Akcja ma pomóc najbardziej potrzebującym i zniwelować cyfrowe wykluczenie. W związku z powyższym program skierowano głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Jednostkom samorządu terytorialnego powierzono decyzję o wyborze konkretnych rodzin.

Za kwotę 45 000,00 zł udało się zakupić 21 laptopów, które zostaną w najbliższych dniach przekazane szkole podstawowej. Sprzęt zakupiony w ramach programów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” wzbogaci zasoby edukacyjne szkoły. Zakupione zostały z myślą o najbardziej potrzebujących uczniach podczas prowadzonej nauki zdalnej. Po powrocie do tradycyjnej edukacji w nowym roku szkolnym sprzęty zasilą bazę edukacyjną szkoły i będą wykorzystywane podczas lekcji. Tym samym jakość wyposażenia i jego dostępność w szkołach ulegnie poprawie. Zgodnie z założeniami projektu mającego na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów zakupiony sprzęt posłuży uczniom i nauczycielom na bardzo długo.

Łącznie Gmina Strzelce, aplikując o środki z dwóch programów, zakupiła 42 laptopy na łączną kwotę 90 000,00 złotych.

Programy „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” to działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Back to top