– Zespół śpiewaczy „Strzelce” w Kazimierzu Dolnym

Zespół śpiewaczy „Strzelce” już po raz kolejny zaprezentował się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie w dniach 21 – 24 czerwca 2018 roku odbył się 52. Ogólnopolski Festiwal Kapel  i Śpiewaków Ludowych, w którym uczestniczyło ponad 800 wykonawców z całej Polski.

Festiwal dla wykonawców jest wielka nobilitacją i jednocześnie najwyższym sprawdzianem swych umiejętności, ponieważ profesjonalne  jury surowo ocenia autentyzm prezentowanego folkloru.    

Festiwal w Kazimierzu jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych spotkań śpiewaków i instrumentalistów w Polsce, a jego głównym celem była promocja folkloru i kultury ludowej.

Podczas tej wspaniałej imprezy strzelecka grupa wystąpiła w składzie: Ewa Karbowska – kierownik zespołu, Mieczysława Szwarc, Stanisława Jaśkiewicz, Krystyna Babska i Aldona Mogielska,   a wykonane przez nią utwory: „Wyjzyj ze Andziuniu”, „Służył Jasio we dworze” i  „Wcoraj desc padoł” zdobyły duże uznanie licznie zgromadzonej publiczności.

Back to top