– 𝗨𝗪𝗔𝗚𝗔!!! 𝗨𝘁𝗿𝘂𝗱𝗻𝗶𝗲𝗻𝗶𝗮 𝘄 𝗿𝘂𝗰𝗵𝘂 𝗱𝗿𝗼𝗴𝗼𝘄𝘆𝗺.

Przypominamy, że od dnia 01.03.2024 r. na czas robót związanych z wykonaniem nakładek asfaltowych na jezdni w gminie Strzelce została wprowadzona tymczasowa zmiana w organizacji ruchu drogowego związana z realizacją przedmiotowego zadania.

Prosimy kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

Back to top