Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Magdalena Mogielska

🔴Mając na względzie sprawną realizację sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego przez Urząd Gminy w Strzelcach informujemy, że każda osoba, która rezygnuje z zakupu węgla za pośrednictwem Gminy jest obowiązana złożyć niezwłocznie pisemną rezygnację. Informację należy złożyć niezwłocznie.

🟢Po otrzymaniu informacji telefonicznej o możliwości odbioru węgla, wnioskodawca ma 3 dni na dokonanie płatności.

🔴Osoby zapisane na węgiel typu …

Szanowni Państwo,

brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem …

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać …

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że dnia 19 stycznia 2023 roku zostało wydane rozporządzenie numer 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie uchylające rozporządzenie 1/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej ptasiej grypy ptaków na terenie powiatu kutnowskiego. W myśl nowego rozporządzenia uchylone zostają obostrzenia w sprawie ptasiej grypy.

Back to top