Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Aplikacja suszowa: wydłużenie terminu składania wniosków do 30 października 2023 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wydłużeniu terminu składania wniosków przez rolników w aplikacji suszowej, jak również przez komisje szacujące szkody do 30 października 2023 r.

Szkodę można zgłosić przy użyciu aplikacji suszowej: „Zgłoś szkodę rolniczą”, za pomocą której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których klimatyczny bilans wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

Back to top