– Bezpłatne szkolenia on-line z zakresu apiterapii oraz miodu pitnego z własnej pasieki.

Fundacja EKOOSTOJA realizuje operację pn. „Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja będzie polegała na przeprowadzeniu szkoleń on-line z zakresu apiterapii i produkcji miodów pitnych we własnym zakresie, dla 100 osób, zamieszkujących na terenach wiejskich województw: śląskiego i łódzkiego, wraz z przekazaniem dla ww osób kalendarza pszczelarskiego na rok 2024.

————————————-

Celem projektu jest….

Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju z zakresu miodosytnictwa i apiterapii. Aktywizacja bezpośrednia zostanie skierowana do 100 osób, zamieszkałych na terenach wiejskich z 2 województw: łódzkiego i śląskiego, jednakże aktywizacja pośrednia będzie skierowana do znacznie szerszej grupy odbiorców.

Grupa docelowa to…

  • osoby w wieku powyżej 18 lat,
  • zamieszkujące na terenach wiejskich województw: łódzkie i śląskie (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego).

Miejsce realizacji to 2 województwa: województwo łódzkie i województwo śląskie.

Liczba osób: grupę docelową stanowić będzie 10 osób, w tym 60 osób z woj. śląskiego oraz 40 osób z woj. łódzkiego.

TEMATYKA SZKOLEŃ: 

  1. Apiterapia
  2. Miód pitny z własnej pasieki

 Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania dostępne są również na stronie internetowej Fundacji EKOOSTOI otwiera się w nowym oknie.

Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 782853257.

(źródło: Fundacja EKOOSTOJA)

Back to top