– Budowa i modernizacja dróg w gminie Strzelce

🟢W dniu 20 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Strzelce została podpisana umowa na budowę i modernizację dróg na terenie gminy Strzelce pomiędzy Wójtem Gminy Strzelce Panem Tomaszem Grabowskim, a Panem Wojciechem Wacławskim reprezentującym Firmę Transportowo – Handlową „WOTEX”.
🟡W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Strzelce otrzymała dofinansowanie w kwocie
9 849 125,00 zł.
🔵Całkowita wartość zadania to 10 974 000,00 zł.

Back to top