– Aktualności

Zachodzące zmiany przestrzenne i środowiskowe, rozwój
technologiczny, a także innowacyjne metody upraw, wymagają zmian w
funkcjonowaniu wsi i przystosowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Zreorganizowane gospodarstwa o dużych działkach, których granice są dostosowane
do dróg, systemu urządzeń wodnych i rzeźby terenu, wykorzystujące nowoczesne,
wydajne i zautomatyzowane maszyny rolnicze, pozwalają na osiąganie wysokich
plonów i godziwych dochodów z prowadzonej działalności rolniczej. Jedną z metod
dokonania …

Back to top