Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Aktualności

🚒Gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie, otrzyma środki na sfinansowanie modernizacji strażnicy OSP. Dzięki tym funduszom możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja remizy, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Wartość dofinansowania dla jednej remizy to nawet 1 milion złotych.

🚒Dotacje dla jednostek ochotniczych straży …

Wójt Gminy Strzelce uprzejmie informuje, że od 02.10.2023 r. na terenie Gminy Strzelce prowadzone będą prace związane z wymianą istniejących hydrantów oraz wodomierzy mechanicznych na ultradźwiękowe. O terminach wymiany wodomierzy w kolejnych sołectwach będziemy starali się Państwa informować za pośrednictwem strony www.strzelcegmina.eu oraz komunikatami umieszczanymi na tablicach informacyjnych sołectw. W związku z …

Back to top