– Aktualności

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece zwraca się z prośbą o przyłączenie się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0).

Drewno jest dla wielu mieszkańców jedynym dostępnym paliwem. Z uwagi na stale rosnące ceny innych źródeł energii, niepewną sytuację międzynarodową i problemy z dostępnością węgla i gazu drewno staje się …

Dobrze
funkcjonująca pracownia komputerowa to niezwykle istotny element każdej placówki
oświatowej, niezależnie od wieku czy też  poziomu zaawansowania technologicznego jej
uczniów.

Dzięki
projektowi ,,Komputerowy zawrót głowy” w Szkole Podstawowej imienia
Szarych  Szeregów w Strzelcach oddana
została do użytku nowoczesna  pracownia
komputerowa, w której cyfrowe pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK z całą
pewnością w znaczący sposób przyczynią się do wzrostu kompetencji cyfrowych uczniów.

Stworzenie
tak fantastycznego …

Back to top