– Dodatek osłonowy ‼Informacja‼

✅Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach informuje, że w związku z brakiem ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego wzór wniosku o dodatek osłonowy na rok 2024 nie ma obecnie możliwości przyjmowania wniosków o dodatek.
✅Informacja o wydaniu i ogłoszeniu rozporządzenia określającego wzór wniosku będzie niezwłocznie podana do publicznej informacji.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu GOPS Strzelce 24 356 66 13 lub osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Leśnej 1, 99-307 Strzelce (pokój nr. 3).

Back to top