– Dyrekcja Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza na XXII Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych, XXVIII Targi Rolne AGROTECHNIKA oraz Wojewódzkie Dni Pola Bratoszewice 2022 – w terminie 11 i 12 czerwca 2022 roku.

Back to top