– Dyrekcja Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza na XXIII Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz Targi Rolne ,,W sercu Polski’’ organizowaną w terminie 17 – 18 czerwca 2023 roku.

Back to top