– GMINA STRZELCE I WÓJT TOMASZGRABOWSKI NOMINOWANI DO PRESTIŻOWEJ NAGRODY DIAMENT POLSKIEGO SAMORZĄDU

Gmina Strzelce i jej Wójt Tomasz Grabowski, z dumą ogłaszają otrzymanie nominacji do prestiżowej nagrody „Diament Polskiego Samorządu” w ramach programu Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu.
💎Program ma na celu nie tylko budowanie, ale także umacnianie pozycji polskich samorządów. Jego głównym zadaniem jest promowanie i pokazywanie osiągnięć samorządów na różnych płaszczyznach działalności, które przekładają się na atrakcyjność danego regionu i budowanie silnej marki.
💎Nominacja gminy Strzelce oraz Wójta Tomasza Grabowskiego do tej prestiżowej nagrody jest uznaniem dla ich wysiłków i skutecznej pracy na rzecz społeczności lokalnej. To także potwierdzenie, że podejmowane inicjatywy mają istotny wpływ na rozwój regionu, a ich efekty zyskują uznanie na szczeblu krajowym.
💎Diament Polskiego Samorządu to wyróżnienie, które nie tylko podkreśla osiągnięcia, ale również inspiruje inne gminy do podejmowania nowatorskich działań na rzecz swoich mieszkańców. Nominacja stanowi znakomitą okazję do podkreślenia sukcesów oraz zacieśnienia więzi społecznych w gminie Strzelce
💎Gmina Strzelce i Wójt Tomasz Grabowski wyrażają wdzięczność za tę nominację, a jednocześnie zobowiązują się do dalszej, ambitnej pracy na rzecz lokalnej społeczności, dążąc do dalszych sukcesów i rozwoju regionu.

Back to top