– Gmina Strzelce otrzymała dotację z programu „Infrastruktura sportowa Plus”

Gmina Strzelce w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 80 000,00 zł.
W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie przeprowadzona modernizacja obiektu szkolnej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Strzelcach umożliwiająca stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania dyscyplin sportowych: piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. W ramach projektu planuje się modernizację boiska „Orlik” do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna), które będzie wyposażone w piłko-chwyty. Przeprowadzony zostanie również remont magazynku na sprzęt sportowy i dwóch przebieralni na hali sportowej.

W pomieszczeniach tych zostaną wykonane regały szatniowe z przegrodami.

Całkowita wartość zadania: 100.000,00 zł.
Dofinansowanie: 80.000,00 zł.
Wkład własny: 20.000,00 zł.
Zrealizowanie przedmiotowego zadania spowoduje, że powstanie w pełni wyposażony, piękny i bezpieczny kompleks rekreacyjno – sportowy, jako oferta gminy Strzelce dla uczniów i mieszkańców na aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Projekt zrealizowany będzie do końca bieżącego roku.

Back to top