Rada Gminy

Wykaz radnych Rady Gminy Strzelce

 1. Stanisław Kruglak – Przewodniczący Rady Gminy
 2. Jan Koronowski – Wiceprzewodniczący
 3. Łukasz Ciesielski – Wiceprzewodniczący
 4. Maciej Andrzejewski – Radny
 5. Tomasz Grabowski – Radny
 6. Ewa Karbowska – Radna
 7. Dorota Lenartowska – Radna
 8. Lewandowski Andrzej – Radny
 9. Witold Morawski – Radny
 10. Paweł Murawski – Radny
 11. Andrzej Nowak – Radny
 12. Jan Peda – Radny
 13.  Łukasz Kujawa – Radny
 14. Ewa Rzymkowska – Radna
 15. Tadeusz Sobczyk – Radny