– INFORMACJA!

W dniu 24.10.2022 r. Gmina Strzelce podpisała umowę Nr 408/OW/PD/2022 o przyznaniu dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji na realizację zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzelce”

Wartość dofinansowania: 646 468,00 zł
w tym z pożyczki: 452 528,00 zł
z dotacji: 193 940,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Back to top