– INFORMACJE PIW W KUTNIE DLA ROLNIKÓW – ZDROWIE I OCHRONA ZWIERZĄT.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o obowiązku rejestracji:
• sprzedaży bezpośredniej w przypadku handlu surowcami, np. jaja, miód, świeże mięso, mleko; • rolniczego handlu detalicznego w ramach sprzedaży surowców oraz produktów przetworzonych, np. wędliny, kiełbasy, jogurty, sery, ciasta, miód z dodatkami;

• działalności marginalnej, lokalnej, ograniczonej w przypadku produkcji żywności przetworzonej na większą skalę niż w rolniczym handlu detalicznym – możliwa sprzedaż w powiatach ościennych innych województw.

Aby się zarejestrować należy złożyć odpowiedni wniosek z opłatą (10zł). Otrzymasz decyzję rejestrującą z nadanym Weterynaryjnym Numerem Identyfikacyjnym.

Jeśli chcesz być producentem mleka i oddawać je do skupu:
• musisz złożyć wniosek z opłatą (17zł) o wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymagań weterynaryjnych, o które poprosi Cię mleczarnia;
• inspektor weterynaryjny przeprowadzi kontrolę gospodarstwa, w trakcie której sprawdzi stan higieniczny oraz dokumentację, dotyczącą produkcji mleka;
• jeśli przejdziesz pozytywnie kontrolę, otrzymasz zaświadczenie.

O wszystkich wymaganiach weterynaryjnych, które należy spełnić, produkując żywność pochodzenia zwierzęcego, dowiesz się:
• telefonicznie,
• osobiście w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie,
• na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie.

Rolnicy, którzy:
• produkują pasze na potrzeby własnego gospodarstwa,
• kupują pasze na potrzeby własnego gospodarstwa,
• produkują, transportują i sprzedają materiały paszowe (np. zboża) muszą być wpisani do rejestru podmiotów działających na rynku pasz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie. Wniosek i oświadczenie w celu rejestracji pasz do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie. Każdy kto utrzymuje zwierzęta oraz wytwarza pasze na potrzeby własnego gospodarstwa czy też kupuje lub sprzedaje materiał paszowy (np. zboże) lub paszę gotową (np. śruta, koncentraty), zobowiązany jest do spełniania wymagań dotyczących higieny pasz – Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz

ZDROWIE I OCHRONA ZWIERZĄT
• Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
• kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kutnie.
• 17 lutego 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
• Dla świń obowiązują świadectwa zdrowia. Wystawiane są przez urzędowego lekarza weterynarii w dniu wysyłki zwierząt z gospodarstwa, w przypadkach: przy przesyłce świń hodowlanych i użytkowych do innych stad (loszki, knurki hodowlane, prosięta, warchlaki do dalszego chowu)
• Zakaz transportu krów w okresie okołoporodowym do ubojni. Zabrania się m.in. uśmiercania zwierząt w okresie stanowiącym 10% czasu trwania ciąży dla danego gatunku, bezpośrednio poprzedzającym planowany termin porodu, oraz 48 godzin po porodzie.
• Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, zaś w trybie kwalifikowanym ze szczególnym okrucieństwem od 3 miesięcy do lat 5.
• Cielęta do 6 miesiąca życia nie mogą być utrzymywane na uwięzi!
• Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi? W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.

ulotka dla rolników:

ulotka dla rolników ogólna 2023

Back to top