– Komunikat Wójta Gminy Strzelce -włączamy się w dystrybucję węgla dla mieszkańców!!!

W związku z procedowaną ustawą rządową, umożliwiającą samorządom dystrybucję węgla, GMINA STRZELCE przygotowuje różne warianty rozwiązań, mających na celu zapewnienie zainteresowanym mieszkańcom niezbędnych dostaw węgla, w przypadku dostępności tego surowca na rynku.

Należy podkreślić, że zakupu węgla w preferencyjnej cenie mogą dokonać mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Chodzi o osoby, którym wypłacono lub przyznano dodatek węglowy, lub które mają wpisane albo zgłoszone źródło węglowe jako główne źródło ogrzewania domu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Ciepła.

Uprawnione osoby, mające trudności z zakupem węgla mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonicznie w Urzędzie Gminy w Strzelcach w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00 pod następującym numerem telefonu:

  • 24 356 66 19

Pozyskane informacje pomogą wstępnie oszacować skalę potrzeb uprawnionych osób, zainteresowanych zakupem węgla w ramach tzw. zakupu preferencyjnego. Przekazanie takiej informacji nie należy traktować jako tożsame ze złożeniem ostatecznego zapotrzebowania, gdyż stosowne rozporządzenie określi ilość węgla dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego oraz Wzór wniosku.

W momencie uruchomienia przez Gminę Strzelce sprzedaży i dystrybucji węgla konieczne będzie złożenie właściwego wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie. O dalszych szczegółach realizacji wsparcia mieszkańców w zakresie zakupu węgla przez samorząd Gminy Strzelce będziemy informowali na bieżąco.

Back to top