– Nabór wniosków do konkursu „Aktywator Społeczny 2022 ” na utworzenie lub przekształcenie organizacji pozarządowej.

Konkurs „Aktywator Społeczny 2022” to konkurs przeznaczony dla:

  • osób fizycznych chcących założyć fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną lub spółkę non profit
  • organizacji pozarządowych, które chcą rozpocząć działalność odpłatną lub gospodarczą

W ramach konkursu beneficjenci otrzymają dotację do 10 000 zł na realizację działań rozpisanych we wniosku oraz szkolenia:

  • marketingowe
  • księgowe
  • prawne
  • coaching

Więcej informacji oraz regulamin i wytyczne znajdują na stronie 

Back to top