– Termin składania wniosków suszowych przedłużony.

Rząd wydłużył termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy. Rolnicy będą mieli taką możliwość do 17 listopada 2023 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Obecnie termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy upłynął 30 października 2023 r. Jednak ze względu na liczne prośby od organizacji rolniczych, rząd przedłuża ten termin do 17 listopada 2023 r.

Back to top