Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Uroczyste podpisanie umowy na renowację zbiorników retencyjnych w Gminie Strzelce.

🟩W dniu 17 lipca 2023 r. Tomasz Grabowski Wójt Gminy Strzelce, Skarbnik Gminy Jolanta Skowrońska oraz Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński i Piotr Adamczyk Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę na renowację zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych”
🟩Kwota wsparcia dla Gminy Strzelce wynosi 89 600,00 zł i stanowi do 80% kosztów realizacji zadania pn. „Renowacja zbiornika wodnego w Muchnicach Nowych, gmina Strzelce, powiat kutnowski, województwo łódzkie” realizowanego w miejscowości Muchnice Nowe o wartości całkowitej 112 000,00 zł.
🔶W imieniu Pana Wójta Tomasza Grabowskiego składamy podziękowania Panu Grzegorzowi Schreiber – Marszałkowi Województwa Łódzkiego oraz Panu Zbigniewowi Linkowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego za zaangażowanie i wspieranie naszych działań w pozyskiwaniu funduszy i rozwoju Gminy Strzelce.

Back to top