– WYBORY DO IZB ROLNICZYCH – 24 WRZEŚNIA 2023 ROKU

Uchwałą nr 2/2023r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Wybory zostały wyznaczone na dzień 24 września 2023r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Uchwała nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Komisja Wojewódzka – nabór i informacje 

Back to top