– ✅KLUB SENIORA w STRZELCACH ZAPRASZA!!!✅

🟡Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Strzelcach informuje, że na terenie Gminy Strzelce został uruchomiony Klub „Senior+”.
🔴Uczestnikiem/uczestniczką Klubu „Senior+” w Strzelcach może zostać każdy mieszkaniec Gminy Strzelce, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.
🟡Liczba uczestników w Klubie „Senior+” jest ograniczona i wynosi 14 osób.
🟢Zgłoszenia chętnych osób przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach, ul. Leśna 1,
99-307 Strzelce, pok. 1.
🔴Prosimy o kontakt osobisty celem wypełnienia dokumentacji.
✅Kierownik GOPS w Strzelcach
Beata Bąk
🟡Klub Seniora to mówiąc najprościej miejsca spotkań osób starszych. Są to grupy nieformalne, tworzone spontanicznie i prowadzone przez samych seniorów, choć najczęściej wspierane przez jednostki, przy których powstają.
🔴 Większość klubów funkcjonuje przy:

  • organizacjach pozarządowych,
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • ośrodkach kultury,
  • spółdzielniach mieszkaniowych,
  • parafiach
    🟢W Klubie Seniora można spotkać się np. z sąsiadem czy sąsiadką w podobnym wieku i wspólnie z nim spędzać czas w miłej atmosferze.
    🔴Taka właśnie jest idea Klubów Seniora – mają integrować i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania.🤩
Back to top