Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o wsparcie dla KGW 2024.

🔹Koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich od 25 marca mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa. Dotacje to nawet 10 tys. zł!
🔸Wysokość wsparcia jest zróżnicowana i zależy od liczebności danego koła. I tak:
✅8 tys. zł mogą otrzymać koła liczące nie więcej niż 30 osób;
✅9 tys. zł koła liczące od 31 do 75 członków;
✅10 tys. zł koła liczące ponad 75 członków.
🔸W sumie na ten cel przewidziano 120 mln zł.
Na co trzeba przeznaczyć wsparcie finansowe dla KGW?
🔸Środki można przeznaczyć na cele statutowe, na przykład:
✅działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
✅działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
✅rozwój przedsiębiorczości kobiet;
✅inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
✅upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
✅działania związane z reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
✅rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
🔹Nabór prowadzą biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
🔸Ostatni dzień na złożenie wniosku to, tak jak w poprzednich latach, 30 września.
🔹W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z dostarczeniem dokumentów.

Więcej informacji oraz wniosek o przyznane wsparcia  – otwórz

Back to top