– Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

👉Gmina Strzelce pozyskała dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
na program program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2021 w kwocie 254 056,50 zł. 🙂
🟡Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;
d) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Back to top