Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Badanie ankietowe mieszkańców Partnerstwa między Kutnem a Łęczycą

Już 18 stycznia 2021 r. rozpocznie się badanie ankietowe mieszkańców Partnerstwa Między Kutnem a Łęczycą, którego częścią jest nasza Gmina. To jeden z pierwszych kroków na drodze do opracowania Strategii Partnerstwa – dokumentu, który stanowić będzie podstawę rozwoju usług publicznych i pozwoli samorządom na sięganie po fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej.Badania odbywać się będą w formie ankiet elektronicznych, dostępnych na stronach internetowych poszczególnych samorządów.Formularz ankietowy liczy trzynaście pozycji, m.in. pytania o poziom usług publicznych, przyzwyczajenia transportowe czy potrzeby inwestycyjne gminy, w której mieszkamy. Całe badanie jest anonimowe, a podmiotem przeprowadzającym ankiety jest Związek Miast Polskich. Projekt pilotażowy „Centrum Wsparcia Doradczego” realizowany jest w 15 województwach. Łącznie bierze w nim udział 38 partnerstw, w skład których wchodzą 333 gminy i 33 samorządy powiatowe.

link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97j9xvb

Zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie

Back to top