Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– #BadanieKontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym 2021.

Od 12– 24 listopada 2021 r. przeprowadzone zostanie #BadanieKontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym 2021. Jest to badanie reprezentatywne, co oznacza, że obejmie tylko wybrane osoby. Zostanie ono zrealizowane na wylosowanej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.

👉

Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).Badaniu kontrolnemu nie będą podlegać:• mieszkania zamieszkane wyłącznie przez cudzoziemców, • osoby małoletnie, • osoby bezdomne, • obiekty zbiorowego zakwaterowania (OZZ), • pomieszczenia niebędące mieszkaniami, • osoby spisane poza granicami Polski, • mieszkania w budynkach bez numeru mieszkania,• mieszkania zbadane wielokrotnie tj. kilkoma metodami.Badanie realizowane będzie wyłącznie telefonicznie, ankieterzy będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88. Pozyskane w badaniu kontrolnym dane chroni tajemnica statystyczna, co oznacza, że będą one wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Udział w badaniu kontrolnym w NSP 2021 jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.Więcej: https://spis.gov.pl/badanie-kontrolne/#GUS#SpisPowszechny

Back to top