Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 r. zostanie wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, którego celem jest zebranie danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw do 1MW (np. piec, pompa ciepła, sieć ciepłownicza) w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.

Deklaracje musi złożyć każdy właściciel lub zarządca nieruchomości.

Jak można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć:

  1. w formie elektronicznej – szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu za pomocą profilu zaufanego/ podpisu elektronicznego za pomocą strony internetowej: www.zone.gunb.gov.pl
  2. w formie papierowej – wysyłając listem lub składając osobiście w Urzędzie Gminy Strzelce. Wzór deklaracji w formie papierowej dostępny jest w Urzędzie oraz na stronie internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

W jakim terminie trzeba złożyć deklarację?

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca  2021 r. należy złożyć w terminie do 12 miesięcy.

Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie do 14 dni.

Link do filmu dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwości składania deklaracji od 1 lipca 2021 r:

Back to top