– Dodatek osłonowy ‼Informacja‼

Informujemy, że od poniedziałku 22 stycznia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dodatek osłonowy według nowego wzoru na rok 2024. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 24 356 66 13, oraz w siedzibie naszego ośrodka pokój nr. 3.
Dodatek osłonowy wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski uzupełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 roku.
Wysokość tegorocznego dodatku osłonowego wynosi 50 proc. zwaloryzowanej wartości dodatku za rok 2022. W związku z tym, że wskaźnik waloryzacji wynosi 14,4 proc., aktualne stawki dodatku są następujące:
• 228,80 złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
• 343,20 złotych dla gospodarstwa 2-3 osobowego
• 486,20 złotych dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego
• 657,80 złotych dla gospodarstwa domowego składającego się z więcej niż 6 osób.
Gospodarstwom opalającym domy węglem (w tym mieszkańcom bloków z kotłownią na węgiel) przysługuje podwyższony dodatek osłonowy wynoszący odpowiednio: 286 zł, 429 zł, 607,75 zł i 822,25 zł.
Wysokość dochodów uprawniająca do otrzymania dodatku nie została zwaloryzowana i wynosi 1500 zł na osobę w rodzinie i 2100 zł dla osoby samotnej.

Back to top