Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Dodatek osłonowy ‼Informacja‼

✅Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach informuje, że w związku z brakiem ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego wzór wniosku o dodatek osłonowy na rok 2024 nie ma obecnie możliwości przyjmowania wniosków o dodatek.
✅Informacja o wydaniu i ogłoszeniu rozporządzenia określającego wzór wniosku będzie niezwłocznie podana do publicznej informacji.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu GOPS Strzelce 24 356 66 13 lub osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Leśnej 1, 99-307 Strzelce (pokój nr. 3).

Back to top