Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Dodatek osłonowy w roku 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach informuje, że: Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym , w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł ,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym , w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi: – 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, – 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, – 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, – 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób, Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem: – 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach lub przez ePUAP.

WAŻNE: Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych resortu 22 grudnia 2023 r. i skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

Back to top