– Dopłaty do lasu 2021. Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych.

ARiMR przyjmuje wnioski o dotacje na wybrane prace, realizowane przez prywatnych właścicieli lasów.

Dofinansowanie w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych. Obejmuje inwestycje w drzewostany, które mają od 11 do 60 lat. Wsparcie można otrzymać do takich zadań, jak:

przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat;
dolesienie luk w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego wynosi od 21 do 60 lat;
zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
założenie remizy – wprowadzenie na danym obszarze (ogrodzonym i o powierzchni co najmniej 10 arów) gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
czyszczenie późne – cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat;
zabiegi ochronne przed zwierzyną:
ogrodzenie remizy;
zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego czy zróżnicowania struktury drzewostanu.
Wysokość pomocy jest uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Wynosi od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu, polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać do końca grudnia 2021 roku we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lasu biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty będzie można dostarczać także za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji – tutaj

Back to top