– Wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zwraca się z apelem do mieszkańców gmin na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego o pomoc w zlokalizowaniu miejsc, w których znajdują się zwłoki padłych ptaków dzikich. W przypadku znalezienia padłego ptaka należy bezzwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie, Urząd Gminy bądź lekarza weterynarii wolnej praktyki o tym fakcie, jednocześnie bezwzględnie przestrzegać zasady pozostawienia zwłok w miejscu ich odnalezienia.

HPAI-ulotka

Aktualna sytuacja w zakresie występowania HPAI

Back to top