– Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla zaprasza przedsiębiorców, start-upy oraz osoby zainteresowane do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Dostosowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa do realizacji inwestycji zaangażowanych społecznie.

W programie m.in.:
Co to jest impact investment?
Motywy finansowania inwestycji społecznych i środowiskowych,
Charakterystyka inwestorów wpływu,
Kompetencje i umiejętności przedsiębiorców realizujących projekty prospołeczne i pro środowiskowe,
Zasady skutecznej prezentacji pomysłu biznesowego przed inwestorem,
Wykorzystanie storytellingu jako narzędzia komunikacji pomysłu biznesowego,
Wartości etyczne w działaniach impact investors,
Projektowanie modelu biznesowego w oparciu o Business Model Canvas,
Rola networkingu w pozyskiwaniu partnerów biznesowych.

Webinarium w trybie asynchronicznym, czyli w formie nagranych treści w języku angielskim wraz z materiami szkoleniowymi dostępne na stronie po wcześniejszym wypełnieniu karty zgłoszenia (link do karty na dole wiadomości): https://ariees.eu/webinars/. 

Na stronie można znaleźć również webinaria dotyczące zastosowania koncepcji impact investment w wybranych branżach, pozyskiwania inwestorów publicznych i prywatnych oraz bezpłatny dostęp do kursu on-line dotyczącego realizacji inwestycji zaangażowanych społecznie, na podstawie którego nagrano webinaria. Kurs jest dostępny w języku polskim. 

Szkolenia są bezpłatne, realizowane w ramach projektu ARIEES – Koalicja na rzecz odpowiedzialnego inwestowania wywierającego pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo w Europie Wschodniej.

Więcej informacji: 42 630 36 67, e-mail: l.kielan@frp.lodz.pl ZGŁOSZENIE

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
tel. 42 630 36 67, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl


Back to top