– Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

Szanowni Państwo,

w dniu 2 grudnia 2021 r. rozpoczęliśmy formalne konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (FEŁ2027) wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko. Za nami konferencja otwierająca konsultacje, która odbyła się w dniu 9 grudnia br. i szereg spotkań konsultacyjnych, zarówno tych otwartych, jak i przeznaczonych dla określonych podmiotów. Informacje o programie regionalnym na nową perspektywę prezentowaliśmy także na posiedzeniach Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 9 grudnia br. oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego w dniu 16 grudnia br.

We wszystkich spotkaniach licznie uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, uczelni wyższych i innych partnerów społeczno-gospodarczych z terenu województwa. W ich trakcie przedstawiono ogólne założenia programu wskazując obszary, na które skierowane zostanie wsparcie UE obejmujące: działalność B+R, inwestycje w MŚP, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną, zrównoważony transport, adaptację do zmian klimatu, gospodarkę wodną, bioróżnorodność, gospodarkę o obiegu zamkniętym, zatrudnienie, dostęp do usług społecznych, włączenie społeczne, rozwój umiejętności i kompetencji, działania z zakresu turystyki, kultury i rewitalizacji. Zaprezentowano także propozycję podziału pomiędzy priorytety zaplanowanej dla województwa łódzkiego alokacji na lata 2021-2027 w łącznej wysokości 2 636 312 374 EUR, na którą składają się środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 717 388 119 EUR, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 574 571 053 EUR oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – 344 353 202 EUR.

Będąc wdzięcznym za dotychczasowe Państwa zainteresowanie udziałem w konsultacjach społecznych, a jednocześnie chcąc umożliwić wyrażenie opinii na temat FEŁ2027 jak największemu gronu osób, dodatkowo organizujemy otwarte spotkania konsultacyjne w formule on-line w dniach:

4 stycznia o godzinie 10:00 (przede wszystkim dla przedstawicieli przedsiębiorców)

4 stycznia o godzinie 12:00 (przede wszystkim dla przedstawicieli uczelni)

4 stycznia o godzinie 14:00 (przede wszystkim dla przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych)

5 stycznia o godzinie 10:00 (przede wszystkim dla przedstawicieli z obszaru transformacji)

5 stycznia o godzinie 12:00 (przede wszystkim dla młodzieży)

Linki na spotkania zostaną przesłane na adresy mailowe osób, które do dnia 3 stycznia 2022 r. prześlą swoje zgłoszenie na adres e-mail programowanie2020@lodzkie.pl.

Chcemy, aby spotkania te w większym stopniu niż poprzednie były okazją przedstawienia Państwa spostrzeżeń i uwag wobec kierunków wykorzystania środków unijnych w regionie zaplanowanych w FEŁ2027 i były formą wysłuchania publicznego.

Na spotkaniach tych ograniczymy naszą rolę do niezbędnego minimum, licząc na Państwa głos i opinię wobec przyjętych w programie rozwiązań. Mamy nadzieję, że ponad miesięczny okres od opublikowania projektu programu będzie wystarczający do wypracowania stanowiska wobec niego i zaprezentowania go podczas ww. spotkań.

Dlatego uprzejmie proszę o przekazanie w mailu zgłaszającym Państwa udział w spotkaniu informacji o chęci zabrania głosu. Pozwoli nam to na właściwe przygotowanie spotkania.

Chcę podkreślić, iż każda Państwa opinia, jako potencjalnych beneficjentów i odbiorców pomocy UE ma dla samorządu województwa łódzkiego szczególne znaczenie i pozwoli w większym stopniu dopasować program do zgłaszanych przez Państwa potrzeb.

Zachęcam do aktywnego udziału w ww. spotkaniach w dniu 4 lub 5 stycznia 2022 r.

Przypominam jednocześnie, iż konsultacje społeczne projektu programu regionalnego FEŁ2027 i projektu prognozy oddziaływania na środowisko trwają do 9 stycznia 2022 roku.

Projekty dokumentów, które są przedmiotem konsultacji zamieszczono pod tym linkiem. Uwagi do projektu FEŁ2027 i prognozy oddziaływania na środowisko można składać za pośrednictwem formularza elektronicznego.

W razie pytań prosimy o kontakt 426633092

Back to top