– Informacja o przyznaniu dotacji na zadanie polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce.

Back to top