– Informacja dotycząca „ dodatku węglowego”

Drodzy Mieszkańcy Gminy Strzelce.

🔴Prezydent RP, 11 sierpnia 2022 r., podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.
🟡Punkty przyjmowania wniosków o dodatek węglowy są dla Państwa przygotowane. Czekamy na publikację ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. w dzienniku ustaw oraz ogłoszenie rozporządzenia w sprawie określenia wzoru druku wniosku o dodatek węglowy. Jak tylko to nastąpi zamieścimy druk wniosku na naszej stronie w osobnym komunikacie.”
🔴Ważne‼️ Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać dopiero po wejściu w życie ustawy.
🟢Podstawowe informacje o dodatku węglowym zawarte w projekcie ustawy:
🟡Komu będzie przysługiwał?
Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:
☑️ kocioł na paliwo stałe,
☑️ kominek,
☑️ koza,
☑️ogrzewacz powietrza,
☑️ trzon kuchenny,
☑️ pieco-kuchnia,
☑️kuchnia węglowa,
☑️piec kaflowy na paliwo stałe
o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
🟡Warunek konieczny.
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
🟢Komu nie będzie przysługiwał?
Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.
🔴Kwota dodatku.
Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo.
🟡Termin.
Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego ma upłynąć 30 listopada 2022 r.

Back to top