– Informacja dotycząca zawarcia i podpisania umów na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych usytuowanych w miejscowości Strzelce.

Back to top