Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Informacja o wydanej decyzji warunkowej PPIS w Kutnie wraz z komunikatem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje konsumentów wody z wodociągu publicznego w Strzelcach iż wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego wykazują przekroczenia parametrów bakteriologicznych – obecność bakterii grupy coli w ilości 3 j.t.k w 100 ml wody. W badanej wodzie wykluczono obecność bakterii Escherichia coli.

Miejscowości objęte zasięgiem wodociągu to: Aleksandrów, Bielawy, Holendry Strzeleckie, Karolew, Kozia Góra, Niedrzaków, Strzelce, Wieszczyce, Wola Raciborowska, Zaranna.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładza­nia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

W zawiązku z powyższym prowadzona będzie dezynfekcja wody podawanej do sieci wodociągowej.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Informacje na temat jakości wody będą na bieżąco aktualizowane.

Back to top