Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– INFORMACJA -ODBIÓR ODPADÓW TYPU: ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ODPADY W POSTACI MEBLI, ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

ODBIÓR ODPADÓW TYPU: ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ODPADY W POSTACI MEBLI, ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH:
15-03-2022 R. – 16-03-2022 R.
07-06-2022 R. – 08-06-2022 R.
20-09-2022 R.- 21-09-2022 R.

PUNKT ODBIORU W/W ODPADÓW: STRZELCE UL. LEŚNA 1 ( kontenery zlokalizowane na placu Urzędu Gminy Strzelce ).
ODPADY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO WYZNACZONEGO PUNKTU W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00 W DNIACH ODBIORU.

ODPADY W POSTACI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW, ODPADÓW NIEKWALIFIKUJĄCYCH SIĘ
DO ODPADÓW MEDYCZNYCH, POWSTAŁYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM W WYNIKU PRZYJMOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH W FORMIE INIEKCJI I PROWADZENIA MONITORINGU POZIOMU SUBSTANCJI WE KRWI, W SZCZEGÓLNOŚCI IGIEŁ I STRZYKAWEK NALEŻY SEGREGOWAĆ
Z POWSTAJĄCYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ UMIESZCZAĆ W OZNAKOWANYCH POJEMNIKACH PRZEZNACZONYCH NA W/W ODPADY, ROZMIESZCZONYCH W WYZNACZONYM PUNKCIE NA TERENIE GMINY STRZELCE tj. APTEKA „GALEN”, UL.LEŚNA 1 / 2, 99-307 STRZELCE

NATOMIAST ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UMIESZCZAĆ W OZNAKOWANYCH POJEMNIKACH PRZEZNACZONYCH NA W/W ODPADY, ROZMIESZCZONYCH W WYZNACZONYCH PUNKTACH
NA TERENIE GMINY STRZELCE tj. URZĄD GMINY STRZELCE UL.LEŚNA 1, 99-307 STRZELCE
ORAZ SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELCACH IM. SZARYCH SZEREGÓW
UL. SZKOLNA 3, 99-307 STRZELCE

/-/ WÓJT GMINY STRZELCE
TOMASZ GRABOWSKI

Back to top