Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Infrastruktura sołecka na Plus, Sołectwo na Plus.

Program ” Sołectwo na plus”, ” Infrastruktura sołecka na plus” przeznaczony jest głównie dla tych sołectw, w których brakuje lokalu przeznaczonego na organizowanie zebrań sołeckich czy wydarzeń integrujących mieszkańców.

Zachęcamy do obserwowania strony internetowej Samorządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl/rolnictwo

Zgłoszenia do naboru będzie mógł złożyć każdy Sołtys z terenu województwa łódzkiego, w imieniu swojego sołectwa.

List Marszałka Województwa Łódzkiego

 

Back to top